รูปคุณอนิรุทธิ์  เงินคำ ผู้ดำเนินงาน TOUR OF MEKHONG 2009 ร่วมกับ ททท.

 

 

 

 

แผนที่เส้นทาง R3A

 

 

 

 

 

    1 ใน 10 นั้นก็คือ ถนนไทย-ลาว-จีน (R3a)    ระยะทาง 250 กม.    ส่วนหนึ่งของเส้นทางสาย "คุน-มั่ง กงลู่" หรือคุนหมิง-กรุงเทพ    ฯ (เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว-ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา

 

   ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6    ประเทศ (Greater Mekong Sub regional Economic Cooperation ;     GMS-EC)   ที่เริ่มต้นผลักดันกันมาตั้งแต่ปี 2535    หรือ 18 ปีที่     แล้ว   โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย  (ADB)   กำหนดแนว     พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไว้ 10 เส้นทาง
ติดชายแดนจีนที่เมือง Mohan อ.เหมิ่งล่า   เขตปกครองตนเอง    สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน)นั้น    เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปี 2538    ภายใต้โครงการ        "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ"    กระทั่งเดือนมกราคม 2545 ADB เข้ามาเป็นตัวกลางจัดประชุม 3   ฝ่าย (ไทย ลาว จีน) เพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาเส้นทางสายนี้ตามที่รัฐบาลลาวร้องขอไปเมื่อปี 2541 ซึ่งในการประชุม  คราวนี้ที่ประชุมมีมติที่จะสร้างถนนสายนี้เป็น   2 เลน ระยะทาง 228 กม.  แบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามแหล่งเงินทุนและ      ความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีน ไทย และADB โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา   

ช่วงที่ 1 จากด่านบ่อเต็น-น้ำลัง แขวงหลวงน้ำทา (กิโลเมตรที่ 160.8-228.3) ระยะทาง 66.43 กม. จีนเป็นผู้รับผิดชอบ ก่อสร้างโดยเงินให้เปล่า 249 ล้านหยวน และเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยอีก 449 ล้านหยวน ซึ่งการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เดิมมีกำหนดส่งมอบในเดือนพฤษภาคม 2550 แต่รัฐบาลลาวขอให้รัฐบาลจีน ขยายเวลารับประกันออกไปอีก 1 ปีเป็น เดือนพฤษภาคม 2551

ช่วงที่ 2 จากน้ำลัง-บ้านสอด (กิโลเมตรที่ 84-160.8 เวียงภูคา-บ้านน้ำลัง) ระยะทาง 76.80 กิโลเมตรที่ ADB ให้รัฐบาลลาว กู้จำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการก่อสร้างถนนช่วงนี้     บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการของไทยเข้ามารับดำเนิน   การจนถึงขณะนี้การก่อสร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์เช่นกัน    เหลือเพียงระยะสุดท้ายที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตัดเส้น  ทาง  บดอัด ราดยาง    อีกประมาณ 20 กิโลเมตร     โดยถนนช่วงนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 สิ้นสุด       มีนาคม 2550 แต่ก็ได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 10 เดือนเพื่อปรับระดับความลาดชันไม่ให้เกิน 10%

 ช่วงที่ 3 จากบ้านสอด-เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (กิโลเมตรที่ 0-กิโลเมตรที่ 84) ระยะทาง 84.77 กิโลเมตร        ที่ รัฐบาลไทยให้ลาวกู้จำนวน 1,210 ล้านบาท  เปิดประมูลเมื่อปลายปี 2546 โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ธำรงวิทย์ กลุ่ม ทุนรับเหมาก่อสร้างท้องถิ่นของภาคเหนือที่มีฐานที่มั่นอยู่ในจังหวัดแพร่-น่าน    กระโดดเข้ามารับงาน   ระยะเวลาก่อสร้าง 33   เดือน   เริ่มจากสิงหาคม 2546-มิถุนายน 2550 แต่ได้รับการขยายเวลาเพื่อปรับความลาดชันของถนนไม่ให้     เกิน 10% อีก 10 เดือนสิ้นสุดเมษายน 2551 แต่คาดว่าภายในสิ้นปีถนนช่วงนี้จะเสร็จสมบูรณ์ 100%

 หลังจากถนน R3a เสร็จสมบูรณ์ในปีนี้ ก็จะเชื่อมต่อกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ภายใต้งบประมาณ 1,600 ล้าน  บาท ที่ไทย-จีนตกลงที่จะสนับสนุนฝ่ายละ 50% ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดจุดก่อสร้างแล้ว โดยฝั่งลาวจะอยู่ที่บริเวณบ้าน  ดอนขี้นก (กิโลเมตรที่ 9)   เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ฝั่งไทยจะอยู่ติดบ้านดอนมหาวัน ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ    จ.เชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงของประมาณ   10 กม.เศษ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี    2553 โดยประมาณ

 

 

 

             copyright © WWW.ANNTOUR.COM, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์              

 

 

 

 

 

TICKET

   - SLOW BOAT 1,250 BTH

   - SPEED BOAT  1,800 BTH

    TO LUANGPRABANG

   - BUS TO    LUANGNAMTHA  

   = 700 BTH

   LUANGPRABANG

   =1,000 BTH

  - MINIVAN TO

    CHIANGMAI 250 BTH

 CONTACK   ANNTOUR

  053-655198 EVERY DAY

 

รูปตัวอย่างคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง

 

 

 

 

ดูรูปตัวอย่างสิบสองปันนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปตัวอย่าง หลวงพระบาง

 

 

 

 

 

 

ปลาบึก คือสัญลักษณ์ของอำเภอเชียงของ